NLS 8-10.10 2016

Den 8-9.10 deltog styrelsemedlemmarna Erika Granqvist och Jutta Maunula på Nordiska Lärarorganisationers Samråds (NLS) studerandeforum i Oslo. NLS är en “paraplyorganisation” för alla nordiska lärarorganisationer. På NLS träffas de olika lärarorganisationerna samt fack-förbunden och diskutera aktuella frågor inom varje lands skolpolitik, skolframgång samt funderar tillsammans hur man kunde lösa en del problem. Studerandeforum är uppbyggt … Fortsätt läsa NLS 8-10.10 2016

Annonser