ANSÖKAN TILL SUPPLEANT

Finlands Svenska Lärarstuderandes förbund kommer genomgå en stadgeändring, vilket gör att FSLs organisation kommer att förändras. Kongressen var tidigare det högsta beslutande organet, men nu kommer fullmäktige att bli det högsta beslutande organet om stadgarna godkänns. Enligt medlemsantalet har Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening rätt till 3 stycken fullmäktigeledamöter, med två suppleanter för varje ledamot. Vad … Fortsätt läsa ANSÖKAN TILL SUPPLEANT

Annonser

Pedagogstudentenes Landsmøte 2018

Den 12-15 April representerade Ville Arponen och Julia Liewendahl på Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets landsmøte i Sundvolden. Under landsmøtet ordnades debatter om teman: är barn gjorda för att sitta stilla, hur man kan arbeta mot att elever inte skall hoppa av skolan samt om förbundets namn. Vi deltog med ett finländska perspektiv där vi lyfte fram projektet … Fortsätt läsa Pedagogstudentenes Landsmøte 2018