Åbo Akademis lärarutbildning

KLASSLÄRARUTBILDNINGEN I VASA

I Vasa kan du vid FPV läsa till klasslärare.

Klasslärarutbildningen är en fem år lång utbildning som leder till en magistersexamen (300 sp). Som huvudämne läser man pedagigik och som första biämne grunskolans ämnen i form av ett biämnespaket som består av grunskolans alla undervisningsämnen som heter ”Ämnesdidaktik, ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildnign”. De här kurserna är didaktik kurser där man lär sig hur man ska lära ut just det ämnent. Utöver de här har man möjlighet att läsa ytterligare ett biämen endera som kort (25 sp) eller sedan som långt (60sp) det senare alternativet ger behörighet i årskurserna 7-9. En del biämen arrangeras i Vasa andra i Åbo men det finns även möjlighet att läsa det via något annat univeristet via JOO- avtal. En fördel med att man har läst ett ”andra långt” biämen (kolla upp innan vilka ämnen det berör) är att man får högre månadslön då man har sin examen och jobbar som klasslärare.

Då man väljer ämne och tema då man ska skriva sin avhandling har man flera olika möjligheter, t.ex. finns det flera olika forskningprojekt man kan haka med på. Man kan skriva om lite vad som helst, så länge det har med pedagogik eller didaktik att göra, och handledaren godkänner.

Inom ramen för huvudämnesstudierna gör man praktik. Praktikerna består av 5 praktiker där den första är en åhörande praktik där man ska följa med i nybörjarklasserna (F-åk 2) varefter följande är på övningsskolan, den tredje på fältet och de två sista på övningsskolan.

Studeierna går i huvudsak på svenska, språkkurserna och eventuellt biämnesstudier kan gå på annat språk.

Studierna är så mycket mer än bara själva studierna och kurserna, det handlar om så mycket mer. Allt man lär sig genom engagemang i studentföreningar, studentkåren, studielivet, alla nya människor man möter, vänner man får, sena nätter,  tidiga morgnar och så vidare.  Det är saker man inte kan lära sig ur en bok men som man har med sig resten av livet.

Kandidat 3 år +  Magiste 2 år.

180 sp + 120 sp =300 Studiepoäng

Behörighet: Förskolan till årskurs 6 dessutom har man möjlighet till att läsa långt biämne och då får man även behörighet i det ämnet för årskurs 7-9.

Ansökningen till klasslärarutbildningen sker genom först ett skrifligt prov som du kan välja att skriva i Helsingfors, jakobstad eller Vasa. Efter det så väljs en del ut för att få komma på intervju till Vasa.

Har du alltid drömt om att bli klasslärare? Tveka inte att söka in, klassläraren är en bra grund till att arbeta med människor och dina möjligheter till biämnesstudier är stort. I Vasa kan du som långt biämne läsa specialpedagogik (kräver att du söker in), huslig ekonomi och hälsovetenskap, träslöjd och syslöjd, utvecklingspsykologi och statsvetenskap som ger dig behörighet att undervisa i årskurserna 7-9.
Dessutom har du möjlighet att läsa biämne i Åbo.

INFORMATION OM KLASSLÄRARUTBILDNINGEN

SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN I VASA

I Vasa kan du vid FPV läsa till speciallärare.
Utbildningen är planerad för 5 år och upplagd enligt följande:

Kandidat 3 år + Magister 2 år

180+120 =300 Studiepoäng

Behörigheter: speciallärare och specialklasslärare åk 1-9 + klasslärare åk 1-6

INFORMATION OM SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN

ÄMNESLÄRARE VID ÅBO AKADEMI

Ämneslärarstudier i Åbo

Är din framtida dröm att få jobba i högstadiet eller gymnasiet som lärare? Isåfall är det vid Åbo Akademi i Åbo du ska studera! För att jobba i högstadium eller gymnasium är det första steget att söka in till det ämne du vill undervisa i. Det kommer att bli ditt huvudämne och senare kommer du att välja pedagogik för ämneslärare som ett biämne. Alltså till skillnad från klasslärarutbildningen vars huvudämne är pedagogik läser du som ämneslärare först ett huvudämne inom humaniora eller naturvetenskap och sedan kommer de pedagogiska studier in som ett biämne.

När du har blivit antagen till ditt huvudämne (t.ex. engelska språket och litteraturen) så är det dags att göra ett till inträdesprov (bestående av intervju och förhandsuppgifter) denna gång för lärarlinjen. Provet görs i Åbo ca två veckor efter att du inlett dina studier. Om du blir antagen till lärarlinjen är det bara att påbörja de pedagogiska studierna! Om du klickar på länken kommer du att se hur studiestrukturen ser ut för lärarlinjen:

https://www.abo.fi/fakultet/fpv_pedagogikstudier_amneslarare

Under studiernas gång kommer ämneslärarna att avlägga två praktiker i Vasa och en fält praktik på annan ort. Den sista praktiken sträcker sej över en hel vårtermin och gör oftast på det femte året efter att gradun är skriven. Det finns även möjligheter att studera till sig dubbel behörighet, t.ex. ämneslärare + klasslärare.

Den här redovisningen av utbildningen för ämneslärare är inte heltäckande så kom ihåg att även bekanta dej med Åbo Akademins egna hemsidor för mer information. Och om det är något du undrar över är det bara att ta kontakt med oss!

INFORMATION OM ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN

 

Vill du bidra med något till denna sida?
Kontakta Julia Liewendahl eller Julia Hurskainen!

julia.liewendahl@abo.fi
julia.hurskainen@abo.fi