Åbo Akademis Studentkår

LÄNK TILL ÅAS HEMSIDA

Åbo Akademis Studentkår jobbar främst med intressebevakning hos studerande och ser till att vi som studerande alltid blir rätt behandlade. Har du frågor kring dina rättigheter eller upplever dig trakaserad på något vis kan du vända dig till ÅAS.

Vilka som sitter i styrelsen hittar du HÄR.

I år har ÅAS inte någon representat från styrelsen i Vasa utan endast i Åbo. Men som studerande i Vasa kan du vända dig till Jonna som är verksamhetsledare för Havtornen. Kontakt: havtornen@studentkaren.fi

Naturligtvis går det även att ta kontakt med oss på FSLF så för vi vidare din åsikt!

Här hittar du information om:

 

 

Annonser