FSL

Vad är FSL?

FINLANDS SVENSKA LÄRARFÖRBUND FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, vilket innebär att drygt 95 procent av hela den svenskspråkiga undervisningspersonalen hör till vårt förbund.

Vår allra viktigaste uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen i anställningsfrågor. Det här betyder att vi arbetar för att trygga lärarnas rättigheter i alla arbetssituationer och att vi stöder lärarna professionellt och fackligt. Vi informerar också både lärarna själva och även hela Svenskfinland om undervisningsarbetet och skolfrågor. På vår agenda finns – förutom löner och arbete – också utbildningspolitiska ärenden och frågor som rör den svenskspråkiga lärarutbildningen.

FSL ger ut tidningen LÄRAREN. Tidningen och dess föregångare har i över 110 år fungerat som ett språkrör för frågor om skola och utbildning. LÄRAREN utkommer 28 gånger per år och postas till våra medlemmar och andra aktörer inom skolvärlden. På vår webbplats kan du också läsa valda reportage och nyheter ur LÄRAREN.

(Text från FSLs hemsida)

fsl_logo_small

Här kommer du till FSL:s hemsida 

HÄR HITTAR DU MER INFORMATION OM VAD SOM BERÖR FSL 

Annonser