FSLF

(English below)

Studerar du till klasslärare, speciallärare eller ämneslärare på svenska i Finland?
Då är FSLF (Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening) en ämnesförening för Dig!

FSLF (Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening r.f) är en förening för alla lärarstuderande, dvs. ämneslärare, klasslärare och speciallärare i hela Svenskfinland.

Föreningen ordnar olika tillställningar, allt från föreläsningar, uteaktiviteter och frukostar till sitzer samt fungerar som en kontaktlänk mellan FSL (Finlands Svenska Lärarförbund) och lärarstuderande. Man kan säga att föreningen har en facklig del och en studiesocial del.

Den fackliga delen av FSLF:s verksamhet går mycket ut på att delta i seminarier och kurser som FSL ordnar. Med hjälp av dessa tillställningar håller vi oss informerade om vad som händer på fältet. Om en medlem i FSLF hamnar i trångmål av något slag kan också FSL hjälpa till att rätta till missförhållandena.

Vi finns både i Vasa och Åbo där vi ser till att de studerande trivs och får möjlighet att både bidra och känna sig inkluderade i studielivet och på universitetet.Våra evenemang hittar ni under ”evenemang i Vasa” och ”evenemang i Åbo”.

FÖRMÅNER AV ATT VARA MED I FSLF

 

 Som medlem i FSLF får du samma medlemsförmåner som FSL-medlemmar (mera info på http://www.fsl.fi/bli-medlem/Medlemsformaner och http://www.jasenedut.fi/ ). En del förmåner gäller inte studerande, tveka inte att ta kontakt med fslf@abo.fi eller anita.stark@fsl.fi ifall du funderar över någon specifik förmån!

Som FSLF medlem får du:

  • Ett medlemskort som berättigar till samma förmåner som FSL-medlemmar
  • Tidningen Lärare (aktualiteter om läraryrket och lärarutbildningen)
  • Rabatt på FSLFs evenemang

Vad kostar medlemskap i FSLF?

Endast 5€/år. Gå in  på DENNA LÄNK  (studerande) och fyll i dina kontaktuppgifter. FSLF-styrelsen godkänner ditt medlemskap under följande möte.

Avgiften kommer som räkning, så inga kontanter behövs.

Kontakta oss på: fslf@abo.fi

ENGLISH

Are you studying to become a teacher? Then we are the community for you!

We are FSLF – Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening (The Finnish Swedish Teacher-student’s Community), a community for all students who are studying to become a teacher. The community arranges different events, i.g. lectures, student events, outdoor events and breakfasts. We also work as a contact-link to FSL (Finlands Svenska Lärarförening) and to the students. You can say the community has both part in the union and in the student’s social life.

You can find FSLF both in Vasa and in Åbo (Turku). We provide the best for the students and that the students feels part of the social life and included in the University. Our events can you find under ”evenemang i Vasa” and ”evenemang i Åbo”.

You can contact us by email: fslf@abo.fi

Annons